Bangkok MRT Icon

ลาดพร้าว

ชื่อของสถานี: ลาดพร้าว
สถานีต่อ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

ใกล้กับ
ป้ายรถประจำทาง MRT ลาดพร้าว: 8, 27, 44, 92, 122, 145, 182, 517, 545
ป้ายรถประจำทาง MRT ลาดพร้าว (ซอย 26): 96
แยกห้วยขวาง: 126, 191
ซอยลาดพร้าว 26: 8, 27, 44, 92, 96, 122, 145, 182, 502, 517, 545
ซอยลาดพร้าว 28: 8, 27, 44, 92, 122, 126, 145, 178, 182, 545, 73ก
แยกรัชดา-ลาดพร้าว: 126, 178ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lat Phrao
ไปถึง ลาดพร้าว จากสถานที่:

จากสถานที่ ลาดพร้าว ไปถึง: